2010 De Kersentuin

KT5

In 2010 werkte ZEST aan De kersentuin van Anton Tsjechov, vier keer opgevoerd in Juni 2010. De productie speelde tegen de achtergrond van de historische panden op Fort Vechten te Bunnik. De bijzondere, muzikale benadering van dit beroemde stuk en de inspirerende locatie zorgden voor zeer geslaagde, goed bezochte optredens.

De voorstelling

In de Kersentuin worstelt de adellijke familie Ranevskaya met de grote schulden die ze door hun levensstijl hebben opgebouwd. Hun landgoed, met daarop de vermaarde kersentuin, moet daarom worden verkocht. De familie heeft hier grote moeite mee is echter niet in staat om zich aan te passen aan de nieuwe wind die in het oude Rusland is gaan waaien. Maar ze kunnen zich uiteindelijk toch niet aan het dreigende noodlot onttrekken.

Muzikaal zocht ZEST de Balkan op, met muziek die speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd werd door Frank Irving. Ook schreef hij de liedteksten die op plaatsen de gesproken tekst vervingen. Het script werd voor deze productie herschreven door Jeroen van Sleen.